script

1. Egy darab, műsor vagy film írott szövege.
2. Egy olyan séma, ami tartalmazza az ismerős, sztereotipikus és várható esemény vagy eseménysor közös értelmezését és az asszociált szerepeket. Alkalmazható a hétköznapokra és különböző média narratívákra. A script segít az adott információ mögé menni: megelőlegezzük a szituáció általános lefutását, következtetéseket vonunk le nem explicit szempontokból.
3. Kézírás szemben a nyomtatottal. Betűtípus család, ami a kézírást mintázza.
4. A számítástechnikában a webszerveren futtatott egyszerű program.

Chandler, Daniel–Munday, Rod (2011): A Dictionary of Media and Communication. Oxford University Press. Oxford. 377. p. Lásd az online kiadást