információs társadalom

Olyan új típusú társadalom, melyben az információs és telekommunikációs technológiák globális elterjedésének segítségével az emberiségnek új típusú életvitelre, magasabb minõségû életre, munkavégzésre, társadalomban betöltött szerepre van lehetõsége.


(Murányi Béla, 1997)