globális falu

A kifejezést Marshall McLuhan fogalmazta meg jóval a világháló kialakulása előtt (1962). Egy világ, ami a kommunikációs technológiáknak, a kereskedelemnek és a közlekedési rendszernek köszönhetően zsugorodik. Az információ nagy sebességgel terjed a bolygón és azok, akik rendelkeznek megfelelő technológiákkal, olyan összeköttetést éreznek és olyan függésben élnek egymással, mintha ugyanannak a közösségnek volnának tagjai.

Chandler, Daniel–Munday, Rod (2011): A Dictionary of Media and Communication. Oxford University Press. Oxford. 176. p. Lásd az online kiadást

YourDictionary Letöltve: 2014.11.01.

Cambridge Dictionaries Online Letöltve: 2014.11.01.