fókuszcsoport

A célcsoportból kiválasztott nagyjából 8-10 fő. A kvalitatív kutatás módszereként alkalmazott fókuszcsoportos beszélgetés a tagok között, egy moderátor vezetésével zajlik. Az így kapott eredmény noha nem reprezentatív, ugyanakkor a felmérést végző személy információt kap a fogyasztó attitűdjeiről, gondolatairól, érzéseiről, benyomásairól stb.

Laczkó L. Balázs (szerk.), Zsom László (szerk.) (2004). Sales & Marketing Szakszótár angol – magyar – angol. KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest. p. 74.

Bauer András, Berács József & Kenesei Zsófia (2007). Marketing alapismeretek. Aula Kiadó. Budapest. p. 122.
Fazekas Ildikó & Harsányi Dávid (2011). Marketingkommunikáció érthetően. Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. Budapest. pp. 320–321.
Chandler, Daniel & Munday, Rod (2011). A Dictionary of Media and Communication. Oxford University Press. Oxford. p. 153–154. Lásd an online kiadást