A szótárról

A Terminus online angol-magyar szótár, mely a média- és kommunikációs szakma gyakorlati szakkifejezéseit gyűjti – hiteles elméleti forrásokkal ellátott, hétköznapi munka során azonnal felhasználható szócikkek formájában. A kezdeményezés célja, hogy hidat képezzen a tudományos igényű oktatási környezet és a gyakorlatorientált munkaerőpiac között. Nincs készen, éppen csak elkezdtük. Az első 172 szóval remény szerint egy hosszú távú programot, és közös gondolkodást indítunk el, ebben az értelemben a szótár a Budapesti Corvinus Egyetem kommunikáció- és médiatudomány képzésének kísérleti projektje.

A probléma

Gyakran emlegetett, közkeletű probléma, hogy a felsőoktatásban megszerezhető tudás távoli, apró halmazát képezi csupán a valós munkaerő-piaci elvárásoknak. Munkaadói és –vállalói oldalról egyaránt többletenergiát és időráfordítást igényel az egyetemisták, gyakornokok betaníttatási folyamata.

A kommunikáció- és médiatudomány képzésen bármely alapos kutatáshoz elengedhetetlen az idegen nyelvű (főleg angol) szakirodalom tanulmányozása és feldolgozása is, nem beszélve arról, hogy a hallgató a munkaerőpiacra lépve hány idegen nyelvű gyakorlati kifejezéssel találkozhat. A nyelvi nehézségekben gyakran nem is a valós (közép- vagy felsőfokú) nyelvtudás szintje jelent akadályt, inkább a szakkifejezések pontos interpretálása.

Ebben a problémarendszerben igyekszik megoldást kínálni a Terminus, elősegítve a tanultak beépítését a diplomaszerzés utáni életbe, illetve a felület hiánypótló lehet a magyar és az angol szaknyelvi szövegek értő tanulmányozásához, gyors feldolgozásához és magabiztos használatához.

Ars Poetica

Hisszük, hogy, ahogyan van "gazdasági angol szakmai nyelv és nyelvvizsga", ugyanúgy létezik a kommunikációs (és média) szakmának is a maga szaknyelve - mind elméleti, mind gyakorlati síkon.