focus group

The chosen members of the target group (8-10 persons). A method of a qualitative research in which questions are asked from the participants about a predetermined topic in the presence of a moderator. The result of the organized discussion isn’t representative, but it provides some information of the consumer’s attitude, thoughts, feelings, impressions etc.

Laczkó L. Balázs (szerk.), Zsom László (szerk.) (2004). Sales & Marketing Szakszótár angol – magyar – angol. KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest. 74. p.
Bauer András, Berács József & Kenesei Zsófia (2007). Marketing alapismeretek. Aula Kiadó. Budapest. 122. p.
Fazekas Ildikó & Harsányi Dávid (2011). Marketingkommunikáció érthetően. Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. Budapest. 320–321. p.
Chandler, Daniel & Munday, Rod (2011). A Dictionary of Media and Communication. Oxford University Press. Oxford. 153–154. p. See the Online Edition