URL

Webcímnek is nevezzük. Egy egyedi internetcím, ami kódolt információt hordoz a dokumentum típusáról és helyéről.

Chandler, Daniel–Munday, Rod (2011): A Dictionary of Media and Communication. Oxford University Press. Oxford. 445. p. Lásd az online kiadást