tabloidizáció

1.„A tabloidizáció az angolszász médiakutatás újabb keletű fogalma. Magyarul akár bulvárosodásnak is nevezhetnénk.” „A tabloidizáció a kortárs médiumok hosszútávú átalakulásáról szóló, vitatott elmélet, amely szerint a sajtó ma a közügyek és a politika témáitól eltávolodva…a botrányok és szórakozás témáit részesíti előnyben,” és viszonylag sok figyelmet fordít az emberek magánéletére (a hírességek és átlagemberek személyes szférájára egyaránt). Más megfogalmazásban a tabloidizáció folyamata során egy adott médiumon belül a hír- és információszolgáltatás eltolódik a szórakoztatás felé, végül: a „tabloid”, vagy bulvár médium nem pusztán egy adott fajta médiumra vonatkozhat, hanem bármely médiumban adott tartalmaira. (Kiss Balázs 2005; Colin Sparks 2003, KTNYE)

2. Angolszász nyelvterületen a „tabloid” kifejezés egyaránt jelent egy adott méretű és formátumú újságtípust.

Kiss, Balázs (2005): Kampány és tabloidizáció. A perszonalizáció jelensége. In: 2003 Sárközy Erika –Schleicher Nóra (szerk.): Kampánykommunikáció. Budapest, 2003, Akadémia Kiadó. 9 p.

KTNYE, Tabloidizáció szócikk

Sparks, Colin (2003): The Panic over Tabloid News. In: Sparks, Colin & Tulloch, John (2003): Tabloid Tales. Global Debates over Media Standards. Lanham, Rowman and Littlefield. 9-12. p. Lásd az online kiadást

Chandler, Daniel–Munday, Rod (2011): A Dictionary of Media and Communication. Oxford University Press. Oxford. 420. p. Lásd az online kiadást

For further reading:

Gulyás, Ágnes (2003): Bulvárlapok a rendszerváltás utáni Magyarországon. Médiakutató, 2000 ősz. Lásd az online kiadást