Bármely személy alapvető joga gondolatai vagy nézetei kifejezéséhez, melyeket nem korlátoz hivatalos cenzúra. Leginkább gyűjtőfogalomként értelmezhető, mely különféle szabadságjogokat ölel fel (pl.: sajtószabadság, gyülekezési jog, véleménynyilvánítás szabadsága, lelkiismereti- és vallásszabadság).
A szólásszabadság intézményesítése és következetes legitimálása önmagában nem elegendő a szabad szóláshoz való jog megalkotásához. A szólásszabadság az emberi méltósághoz és autonómiához való jog alapjaiban gyökerezik, illetve ezek az értékek további alapjogokhoz kapcsolódnak, beleértve a személyes biztonságot, az egyenlőséget, a magántitok védelmét, becsületet, állampolgári jogokat.

 

Chandler, Daniel - Munday, Rod (2011): Dictionary of Media and Communication. Oxford University Press. 163 p. Lásd az online kiadást
Haworth, Alan (1998): Free speech. London ; New York : Routledge. 8, 11-12, 37 p.