populáris kultúra (popkultúra)

A kultúraipar sztenderd reklámtermékeit a tömegeknek gyártják, ebből kifolyólag elsősorban a nem-elit csoportok, mint a munkásosztály, alsóbb rétegek és a középosztály fogyasztja. Ezek a termékek tükrözik az uralkodó ideológiát és konformitást teremtenek az osztályok között.
Két szembenálló szociológiai nézet szól a popkultúráról:
1. Az elit használja, hogy kontrollálja az alatta lévő rétegeket, mivel a popkultúra elbutítja az embereket, akik így passzívvá és könnyen irányíthatóvá válnak.
2. Eszköz a domináns csoportok kultúrája elleni lázadásban.
A popkultúra általában összefügg a tömegkultúra termékeivel és technológiáival. De a kreativitása nem a termelésében, hanem a használatában rejlik.


Kommunikációtudományi Nyitott Enciklopédia letöltve 2014.11.02.
Chandler, Daniel–Munday, Rod (2011): A Dictionary of Media and Communication. Oxford University Press. Oxford. 327. p. Lásd az online kiadást
Hall, Stuart–du Gay, Paul (ed.) (2003): Questions of Cultural Identity. SAGE Publications. London
Fiske, John (2010): Popular Culture in Lentrichchia, Frank–McLaughlin, Thomas: Critical Terms for Literary Study. The University of Chicago Press, 1995, p. 321 - 335.
Encyclopedia letöltve 2014.11.02.
Dictionary Reference letöltve 2014.11.02.
Sociology About letöltve 2014.11.02.