magaskultúra

A magaskultúra az ízlés, a diszkrimináció és a kifinomultság demonstrálása, ami egy olyan kulturális tőkéből származik és ahhoz járul hozzá, ami az elitet elkülöníti a puszta szórakozás értékétől. Ez utóbbi ugyanis a tömegkultúrához, a kereskedelmi termékhez és a kritikátlan fogyasztáshoz kapcsolódik.
A meghatározás a 19. század közepéről származik és kiélezi az osztálykülönbségeket.
Adorno és Horkheimer a Frankfurti Iskolából azonban egy marxista nézőpontot kínál, ami szerint a magaskultúra olyan környezet, amiben meg lehet támadni az uralkodó ideológiákat.

Chandler, Daniel–Munday, Rod (2011): A Dictionary of Media and Communication. Oxford University Press. Oxford. 38. p., 188. p. Lásd az online kiadást