hálózati társadalom

Egy olyan társadalomforma lesz, amely egyre inkább a szemtõl szembeni kommunikáció társadalmi kapcsolathálóit fokozatosan felváltó vagy kiegészítõ médiahálózatokba szervezi viszonyait.

Van Dijk Denis McQuail: A tömegkommunikáció elmélete; Osiris kiadó, Bp. (2003) 113. o.