fogyasztói magatartás

Azon folyamatok összessége, amely során a fogyasztó kiválaszt, megszerez, használ egy adott terméket vagy szolgáltatást. A vállalatok célja, hogy megismerjék a fogyasztói attitűdöt (hogyan viselkedik, mi alapján hozza meg döntését), s hogy ez miként befolyásolható. A fogyasztó döntési mechanizmusára jelentős hatással van többek között az egyénisége, motivációi, elvárásai, hogyan vélekednek barátai az adott termékről/szolgáltatásról stb.

Bauer András, Berács József & Kenesei Zsófia (2007). Marketing alapismeretek. Aula Kiadó. Budapest. pp. 49–50.

Kumar, Arun & Tyagi C. L. (2004). Consumer behaviour. Atlantic Publishers and Distributors. New Delhi. pp. 1–2.
Chandler, Daniel & Munday, Rod (2011). A Dictionary of Media and Communication. Oxford University Press. Oxford. p. 70. Lásd az online kiadást