brief

Minden olyan összefoglaló anyag, amelynek célja az ügynökség tájékoztatása az ügyfél céljairól, elképzeléseiről egy adott projekttel kapcsolatosan. Általában az ügyfél az accountnak adja a briefet, ami tartalmazza a konkrét adatokat. Ezt követően a kreatívokhoz már inspirálóbb formájában jut el a brief. A brief magja az insight, azaz a célcsoport igényeivel, attitűdjeivel való azonosulás.

Brochand, Bernard –Lendrevie, Jacques (2004): A reklám alapkönyve. KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft.
Imre, Sándor (2004): A marketingkommunikáció kézikönyve. Aula