avatar

Szanszkrit eredetű kifejezés / ’avatara’: származás, leereszkedés/ – hindu istenségek emberi megjelenési formája a Földön.
1. A virtuális valóság online színterén az avatar egy, a felhasználót szimbolizáló 2D vagy 3D virtuális képet jelent – választható digitális reprezentáció. Az avatarok kommunikációs felületeken alkalmazott digitális, animált felhasználói megtestesülések, melyek egy hálózati fórumon képviselik tulajdonosukat.
2. Az avatarok leggyakrabban digitális játékokban használt, számítógép által létrehozott karakterek, egy személy grafikai reprezentációja, amellyel valós időben tud cselekedni, interaktálni.
Az avatarok sikeres alkalmazásának két jelentős komponense a funkció és az ábrázolásmód.

Chandler, Daniel - Munday, Rod (2011): Dictionary of Media and Communication. Oxford University Press. 27 p. Lásd az online kiadást

Coleman, Beth (2011): HELLO AVATAR: RISE OF THE NETWORKED GENERATION. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England. 12,44,127,163 p.
Jeremy Bailenson and Jim Blascovich,  “Avatar,” in Berkshire Encyclopedia of Human-Computer Interaction  (Great  Barrington, MA: Berkshire Pub. Group, 2004), 65-68 p.
T. Wood, Natalie – R. Solomon, Michael, editors (2009): Virtual Social Identity and Consumer Behavior. M. E. Sharpe, Armonk, New York, London, England. 33 p.
Qiu, Lingyun and Izak Benbasat. 2005. “Online Consumer Trust and Live Help Interfaces: The Effects of Text-to-Speech Voice and Three-Dimensional Avatars.” International Journal of Human-Computer Interaction 19 (1): 76-7,80,93 p.
Winder, Davey (2008): Being Virtual : Who You Really Are Online. John Wiley & Sons, England. xi p.