Itt sorakozik a szótárban jelenleg található összes magyar nyelvű szakkifejezés.

Összehasonlítva a web 2.0-val, amely a felhasználói részvételen alapul, a web 3.0 központi eleme a felhasználók együttműködése. A web 3.0 üzleti modellek és webfejlesztők elképzelése alapján gyakran kötődik a szemantikus web gondolatához. A szemantikus web adatintegrációról szól: meta-adat használatával a web 3.0 “üres”, kijelzőn megjelenő adatokat értelmes információvá konvertál. A web 3.0 tulajdonságai: intelligencia, perszonalizáció, interoperabilitás, virtualizáció. A szemantikus web tehát emberek és számítógépek számára egyaránt értelmezhető adatok között létrejött kapcsolat. Mondhatni: hagyományos világháló = limitált operabilitású dokumentumok hálója, szemantikus web = integrált, összekapcsolt értelmes adatok hálója.

 

Barassi, Veronica – Treré, Emiliano (2012): Does Web 3.0 come after Web 2.0? Deconstructing theoretical assumptions through practice. in: New media & society [1461-4448] vol:14 iss:8 pg:1269 -1285. 1270,-72,-73 p.
D.Morris, Robin(2011): Web 3.0: Implications for online learning. In: TechTrends [8756-3894] vol:55 iss:1 pg:42 -46. 44 p.
Rajiv and Manohar Lal (2011): Web 3.0 in Education & Research. In: BVICAM's International Journal of Information Technology [0973-5658] vol:3 iss:2, New Delhi . 336-337 p.