Itt sorakozik a szótárban jelenleg található összes magyar nyelvű szakkifejezés.

A media literacy magyarul médiaértésként, médiaműveltségként, médiatudatosságként is előfordul. A médiatudatosság általánosságban olyan képességek kialakítása, amelyek lehetővé teszik a médiához való hozzáférést, a médiatartalmak és -színterek elemzését, értelmezését és értékelését, valamint produktív tevékenységeket alapoznak meg. A nemzetközi szakirodalomban, a hármas felosztás elvét követve, a médiatudatosság feladataiban is háromfélét szoktak megkülönböztetni: a hozzáférés-navigáció készségeinek fejlesztését, a kritikai hozáállásra nevelést és a kreatív-alkotói magatartásra késztetést. Ezek sorába kapcsolódik fontos negyedikként a konnektivista (kapcsolati), másképpen közösségi, a közösségben való gondolkodás.

 

Dr. Aczél, Petra (2013): Médiaműveltség. In: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (2013):Médiatudatosság az oktatásban. Konferenciakötet, OFI, Budapest
Chandler, Daniel - Munday, Rod (2011): Dictionary of Media and Communication. Oxford University Press. 265 p. Lásd az online kiadást
D.Frechette, Julie (2002): Developing media literacy in cyberspace: pedagogy and critical learning for the twenty-first- century classroom. Westport, Conn. : Praeger. 25 p.
Nagy, Krisztina (2012): Médiatudatosság – médiaoktatás. HVG online.