direct marketing

A form of advertising when the communication doesn’t involve mass media channels as TV or radio. The message is personalized and provided directly to the consumer. Technology development allowed companies to contact individuals by databases and lists of (email) adresses. It’s not only cost-effective but the consumer’s response is measurable immediately. Besides realizing sales, direct marketing helps deeping brand loyalty and being connected with the consumer.

Laczkó L. Balázs (szerk.), Zsom László (szerk.) (2004). Sales & Marketing Szakszótár angol – magyar – angol. KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest. 56. p.
Brochand Bernard & Lendrevie Jacques (2004). A reklám alapkönyve. KJK¬–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest. 49–49. p.
Fazekas Ildikó & Harsányi Dávid (2011). Marketingkommunikáció érthetően. Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. Budapest. 169. p.